אנו מטפלים אישית בכל תביעה עד להבאת המחאת הפיצוי למבוטח בעלות 0 ש"ח!