חיסכון בעלויות משרד

אחריות לפירעון שיק במוסך

כל שיק הנמסר למוסך המתקן לא יפרע עד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח (לא כולל תביעות המגיעות לבית משפט).

רכב חליפי בהכנסת הרכב למוסך עד גמר תיקון.

מפתח תמורת מפתח

במקרים שבהם חברת צד ג' אינה משלמת מסיבה זו או אחרת קיימות כמה חלופות

למד עוד

קרא עוד