במקרים שבהם חברת צד ג' אינה משלמת מסיבה זו או אחרת קיימות כמה חלופות

1. הגשת תביעה לפוליסת המקיף (באם קיימת), ובמקרה הנ"ל יהנה המבוטח מהשתתפות עצמית מוקטנת בהתאם לתנאי הסדר , ובתום טיפול תטופל תביעת ההפסדים.

2. הגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות- בעלות סימלית למבוטח- לא כולל הוצאות ביול.